Od lat zajmujemy się klimatyzacją .

Wykonywaliśmy instalacje których inne firmy nie podjęły się.

Możemy pochwalić się takimi pracami jak kina , hotele, dzwigi, salony samochodowe, muzea, komory nerobaryczne i wiele innych

W celu umówienia terminu montażu ,przeglądu gwarancyjnego lub serwisu prosimy kontaktować się drogą mailową lub telefoniczną .

Zaproponujemy Panstwu najszybszy możliwy termin.

Montaż standardowy i doliczenia

(*) zawiera montaż standardowy, tj.: do 5 mb instalacji chłodniczej, do 2 mb (1 szt.) maskownicy dla instalacji chłodniczej, zasilanie pobrane z
najbliższego j. zewnętrznej gniazda 230V (odległego max. 3 mb) lub z doprowadzonego przewodu, grawitacyjne odprowadzenie skroplin.
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie protokołu końcowego, a ew. różnice będą liczone wg cennika: 45 zł netto/mb instalacji chłodniczej (doliczane za
każdy metr powyżej 5 mb), 60 zł netto/mb bruzdy pojedynczej w ścianie z cegły miękkiej pod inst. chłodniczą, 120 zł netto/mb bruzdy pojedynczej w ścianie
z silikatu lub żelbetu pod inst. chłodniczą, 30 zł netto/mb bruzdy pojedynczej w wylewce pod inst. chłodniczą, 30 zł netto/mb bruzdy pojedynczej w ścianie z
cegły miękkiej pod inst. skroplinową, 40 zł netto/mb bruzdy pojedynczej w ścianie z materiałów twardych pod inst. skroplinową, 15 zł netto/mb wyciętej
szczeliny w ścianie G-K, 35 zł netto za syfon klimatyzacyjny, 280 zł netto za pompkę skroplin Mini Orange Silent, 60 zł netto za każde rozpoczęte 2 mb
korytka maskującego (powyżej 2 mb), 15 zł netto/mb instalacji zasilającej (powyżej 3 mb), 10 zł netto/mb bruzdy pod kabel zasilający, 200 zł netto za brak
możliwości wykonania / zakończenia prac w ustalonym terminie z winy Zleceniodawcy lub każdy dodatkowy podjazd ekipy monterskiej nieujęty w umowie
(nowy termin wykonania / kontynuowania prac zostanie wyznaczony w zależności od wolnych miejsc w grafiku).